El manga Miyamoto Sakura ga Kawaii Dake no Shōsetsu no Manga, obra de Nagian, se ha despedido de sus lectores en la Shonen Magazine Edge. La Shonen Magazine Edge (Kodansha) de noviembre ha publicado el capítulo final del manga Miyamoto Sakura ga Kawaii Dake no…