Hiro Mashima colabora con las novelas Shin Honkaku Mahō Shōjo Risuka, de NisiOisin