El manga Miyamoto Sakura ga Kawaii Dake no Shōsetsu no Manga termina